deltagarna i World Invention & Innovation Forum 2019

ALLA IFIA-MEDLEMMER

IFIA medlemmar som utgör den huvudsakliga delen av IFIA klassificeras i tre kategorier av fullständiga, motsvarande och samarbetande beroende på deras röstningsstatus, datum för etablering och typ av aktiviteter.

Uppgifterna och ansvaren för varje kategori avgränsas på deras specifika sidor. Generellt sett kan ansvaren sammanfattas i följande fall:

 • Hjälper till att nå IFIAs huvudmål
 • Att delta i IFIA-evenemang
 • Inlämning av årsrapporten till IFIA-sekretariatet
 • Betalning av den årliga medlemsavgiften i god tid

Föreningarna som avser att gå med i IFIA som medlem kan starta förfarandet genom att vidta de åtgärder som krävs beskrivs i Bli IFIA-medlem.

Som en Uppfinnarföreningen, du kommer att dra nytta av tjänsterna nedan:

 • Ökad synlighet för medlemsorganisationen genom att visa medlemmens logotyp och kontaktinformation på IFIAs webbplats och databas
 • Ökat uppsökande, erkännande och internationell interaktion med IFIA-brett nätverk av medlemsländer
 • specialerbjudanden för deltagande i IFIA internationella uppfinningsutställningar inklusive gratis boende, monter och lokal transfer
 • möjligheten att få kontakt med viktiga internationella aktörer från företag, akademi och institutioner
 • möjligheten att utbyta innovativ kunskap på IFIA-kongresser, konferenser och forum
 • möjligheten att delta i innovationsprocesser, beslutsfattande, förespråkning och representation
 • Främjande av föreningsverksamheten via IFIA professionell publikation
 • Bidrag till kommersialisering av uppfinningar genom olika plattformar
 • Organisering av utbildningsworkshops på IP med WIPO: s samarbete
kandidat Kandidatmedlemmar
blank Motsvarande medlemmar
coll_flag Samarbetande medlemmar: