IFIA-MEDLEMMER
IFIA-medlemmar som utgör IFIA: s huvudsakliga organ klassificeras i tre kategorier av fullständiga, motsvarande och samarbetsvilliga beroende på deras rösträtt, etableringsdatum och typ av aktiviteter.
SpelaPaus
Slider

IFIA SAMMANFATTANDE MEDLEMMER

Samarbetande medlemmar utgör International Invention Exhibitions som årligen organiseras under beskydd av IFIA. De har inte rösträtt.

Sammanfattning av rättigheter:

  • Tal vid generalförsamlingen
  • Uppgradering till Fullt medlemskap när man når den operativa scenen
  • IFIAs tjänster och erbjudanden för registrering av evenemang etc.
  • Ackreditering (IFIA-medlemskap).

Samarbetande medlemmar

blank

Samarbetande medlemmar

Samarbetande medlemsansvar

Samarbetande medlemmar ansvarar för att göra följande aktiviteter för att främja IFIA-mål:

1. Deltagande i IFIA-evenemang (minst en gång om året)

2. Deltagande i generalförsamlingens möten som hålls två gånger om året (deltagande är godtyckligt men utan rösträtt)

3. Inlämning av årsrapporten till IFIA
i. Antalet aktiva föreningsmedlemmar
ii. Antalet organiserade nationella eller internationella evenemang som utbildningsverkstäder, utställningar, seminarier, konferenser eller kongresser etc.
III. En fullständig rapport över uppfinningar som kommersialiseras
iv. Inlämning av den mest uppdaterade rapporten om företagsledningen
v. Inlämnande av en rapport om deltagande i IFIA-evenemang
4. Betalning av den årliga medlemsavgiften i god tid

Om någon av de samarbetsvilliga ledamöterna inte agerar på grundval av ovannämnda kriterier, presenterar ordförandeskapet en rapport om deras brist på verksamhet till verkställande kommittén, deras medlemskap kommer att avbrytas och deras medlemsstatus kommer att beslutas i nästa generalförsamling möte.