IFIA: s utvärderings- och poängavdelning

IFIA: s utvärderings- och poängavdelning

Majid

MAJID ELBOUAZZAOUI

Avdelningschef

IFIA-utvärderingen och poängavdelningen utvecklas baserat på en Universal Periodic Review (UPR) som ger enkel åtkomst till landsspecifika uppfinningar och innovationsinformation som härrör från internationella IFIA-medlemmars aktiviteter och resultat inklusive:

- organisering av internationell uppfinningsutställning under IFIAs beskydd

- främja och sprida kulturen för uppfinningen och innovation

- deltagande i IFIA: s internationella evenemang

- bidrag till IFIA: s internationella projekt

Detta verktyg syftar till att öka medvetenheten om kulturen för uppfinningen och innovation som härrör från dessa mekanismer och att hjälpa stater, nationella institutioner, civilsamhällets organisationer och IFIA-partner att genomföra dem. Indexet ger användaren möjlighet att ta reda på de globala aktiviteterna inom uppfinnings- och innovationsområdet och se hur de har utvecklats under de senaste åren.

Det unika med indexet är att göra det möjligt för användaren att få åtkomst till och söka UPR-rekommendationer och statens position under granskning.

IFIA-medlemmar uppmanas att fylla i formuläret och skicka dem till info@ifia.com or contact@ofeed.ma.

blank blank
IFIA evenemangsarrangörsformulär IFIA-medlemsformulär IFIA National Activity Form

blank blank
IFIA-deltagarformulär IFIA utvärderingsrapport
Översätt "