Gröna uppfinningar
Slider

Grön uppfinning

I ett seriöst försök att ta itu med klimatförändringar och underlätta kommersialisering av uppfinningar kommer IFIA, som representerar 135 föreningar, universitet, forskningscentra och företag att gå med i WIPO Green som partner.

IFIAs partnerskap i WIPO GREEN, en onlinemarknad som syftar till att påskynda utvecklingen och implementeringen av grön teknik, ger medlemmarna en enastående möjlighet att få kontakt med viktiga globala partners, de potentiella licensinnehavarna, potentiella finansiärer och teknologisökare från hela världen.

Införandet av IFIA Green-innovationer i WIPO GREEN-databasen som samlas på ett ställe tekniker i alla utvecklingsstadier - från uppströmsforskning till marknadsförbara produkter (och allt däremellan) gör dem tillgängliga för licens, samarbete, joint ventures och försäljning.

WIPO GREEN strävar efter att övervinna några av de komplexa utmaningarna som ofta hindrar snabb och bred spridning och upptag av välbehövlig grön teknik. Genom att ge större öppenhet på den gröna teknologimarknaden försöker den uppmuntra till mer aktivt utbyte och skapa möjligheter för lösningar som fungerar i en del av världen som kan tillämpas på andra håll. "Plattformen gör det möjligt för både leverantörer och sökande av teknik att kommunicera, förstå och veta vilka tekniker som finns tillgängliga och hur de kan nås," konstaterar Zitouni Ould-Dada, chef för teknisk enhet vid UNEP.

IFIA och WIPO Green Division har godkänt ett avtal om att bilda bilateralt samarbete inom ramen för ett Memorandum of Understanding (MOU) så att IFIA, som är en potentiell leverantör av grön teknik och WIPO, som har ett starkt nätverk av teknologisökande kan hantera det någonsin - stigande utmaning av klimatförändringar.

“Klicka här för att delta GRÖNA UPPFINNINGENS PROJEKT och introducera din uppfinning ”

 

“Klicka här för att se WIPO GRÖN DATABAS"

GLOBAL BÖRSRAPPORT

blank
blank
blank
blank
blank

WIPO GRÖN FILM

GRÖNA UPPFINNINGAR NYHETER

IFIA och KEPCO stöder innovatörer

Ren energi och jordbruksprojekt i Asien-Stillahavsområdet

Material för Clean Air Challenge: 3 miljoner priser

Framtidens renaste motor: 3.5 miljoner pris

Cleanest Engine Retrofit Challenge: 1.5 miljoner pris

Gå med i WIPO GREEN-expertdatabasen