Slider

Nationella och internationella innovationsbidrag och finansieringsmöjligheter

Vårt IFIA-partners finansieringsmöjligheter för uppfinnar i olika sektorer, inklusive energi, miljö och hälsa, annonseras för att bidra till att utveckla en säkrare och bättre värld.

Innovationsstipendierna och finansieringsmöjligheterna inom olika sektorer inklusive energi, miljö, robot, medicin, samhällsbyggnad, rymd, fordon, smarta hem och städer, hälsa, verktyg, maskiner, mekanik, kemi, ungdomar och kvinnors innovatörer osv ... annonseras i för att uppmuntra idéägare, uppfinnare och innovatörer att skicka in sina ansökningar och bidra till att utveckla en säkrare och bättre värld. Ansökningarna kommer att bedömas av relevant expertstyrelse och de utvalda kommer att erbjudas finansiering i form av tilldelning / priser och bidrag. Ansökningarna måste fyllas i inom den angivna tidsfristen.

Finansieringsmöjligheter

BIXPO: Gwangju, Sydkorea 4-6 november 2021
FITI-2020 - SLAAS / SLIC-konferens om från innovation till effekt
Hur kan WIPO-tjänster och initiativ hjälpa dig att skydda din IP
Ursprungliga gemenskapsstipend från MIT Solve
Elevate-priset från MIT Solve
Learning for Girls & Women Challenge från MIT Solve