Nationella och internationella innovationsbidrag och finansieringsmöjligheter

Vårt IFIA-partners finansieringsmöjligheter för uppfinnar i olika sektorer, inklusive energi, miljö och hälsa, annonseras för att bidra till att utveckla en säkrare och bättre värld.

Innovationsbidrag och finansieringsmöjligheter inom olika sektorer inklusive energi, miljö, robot, medicin, anläggning, rymd, fordon, smarta hem och städer, hälsa, verktyg, maskiner, mekaniker, kemi, ungdomar och kvinnors innovatörer och etc. ... är annonseras för att uppmuntra idéägare, uppfinnare och innovatörer att lämna in sina ansökningar och bidra till att utveckla en säkrare och bättre värld. Ansökningarna kommer att utvärderas av relevant expertnämnd och de utvalda kommer att erbjudas finansiering i form av utdelning / priser och bidrag. Ansökningarna måste slutföras inom den angivna tidsfristen.

Ladda Mer
Översätt "