Mellanöstern uppfinnare

IFIA Middle East Network är en arbetsgrupp för IFIA under direkt myndighet av presidenten bestående av IFIA-medlemmar för att främja innovation på Mellanösternivå.

Huvudfunktionen för detta nätverk är att sprida uppfinnings- och innovationskulturen bland IFIA: s medlemsländer från arabiska länder, inklusive Irak, Jordanien, Kuwait, Libyen, Qatar, Saudiarabien, Sudan, Syrien, Tunisien och Yemen.

Detta nätverk ger en stor möjlighet för Mellanösterns uppfinnar att utnyttja tillgänglig expertis, resurser och innovation, skapa ett kommunikationsnätverk och dela innovativ kunskap. Följande mål förväntas uppnås


1. Underlätta kommunikationen mellan IFIA och regeringar i Mellanöstern.
2. Anordna ett årligt möte för IFIAs medlemmar i de länder som omfattas av kontoret.
3. Uppmuntra och hjälpa IFIAs medlemmar att organisera och etablera vetenskapliga utställningar.
4. Kommersiell vetenskaplig forskning i Mellanöstern.

Ladda Mer
Översätt "