IFIA Books

IFIA Books utgör en del av IFIA-publikationen som syftar till att bredda allmänhetens förståelse om innovation och utöka kreativt tänkande bland gräsrotsnivån. Böckerna inkluderar illustrationer av karikaturtecknare och en samling frimärken som visar de manliga och kvinnliga uppfinnarna.

Dessutom har en serie böcker publicerats på olika språk som belyser de bidrag som kvinnliga uppfinnare har gett till teknikens utveckling över hela världen.

Ladda Mer
Översätt "