IFIA European Office
skugga
Slider

Europeiska uppfinnare

IFIA European Network är en arbetsgrupp för IFIA under direkt myndighet av presidenten bestående av IFIA europeiska medlemmar för att främja innovation på europeisk nivå.

Huvudfunktionerna i detta nätverk är att upprätta och upprätthålla goda och regelbundna kontakter med Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och upprätta kontakter med Europeiska patentverket (EPO) för att underlätta utarbetandet av patentansökningar.

 

IFIA EUROPEAN INVENTOR NETWORK TO FOSTER INNOVATION

 

Definition

1. Detta är en arbetsgrupp för IFIA. Det består av europeiska IFIA-medlemmar som förklarar sitt deltagande i IFIA EUROPEAN INVENTOR NETWORK TO FOSTER INNOVATION (som ovan nätverk).

2. Nätverket innebär att det är en del av IFIA, under verkställande direktörens myndighet, och den verkställande kommitténs kontroll.

3. Nätverket kommer därför att:

(i) genomföra verksamheter som beslutats av generalförsamlingen (GA) eller exCo,

(ii) agera enligt presidentens allmänna eller specifika instruktioner,

(iii) föreslå nya aktiviteter för presidenten,

(iv) rapportera direkt till presidenten.

Länder

4. Nätverkets geografiska kompetensområde kommer inte att begränsas till EU: s medlemsländer, det kommer från Atlanten till Uralberget.

5. Det måste dock hålla ett öga på EU: s politik gentemot vissa andra europeiska länder.

Funktioner och aktiviteter

6. Huvudfunktionerna i nätverket är att:

a) Upprätta och upprätthålla goda och regelbundna kontakter med Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, genom relevanta direktorat, enheter i Bryssel och Luxemburg.

(b) Upprätta och upprätthålla förbindelser med de viktigaste lobbyerna i Bryssel, särskilt de två europeiska icke-statliga organisationerna som representerar de små och medelstora företagen.

(c) Upprätta och upprätthålla förbindelser med vissa parlamentsledamöter och / eller deras kontor.

(d) Upprätta kontakter med Europeiska patentverket (EPO).

Finanser

7. Inga ytterligare avgifter begärs av IFIA från dess medlemmar,

8. Nätverkets utgifter kommer att betalas från IFIA-budgeten

Politik

9. Nätverket måste förbli ett neutralt organ, liksom IFIA som det är en del av. Detta innebär att avdelningen kommer att:

(i) inte främja orsaken till något specifikt land eller grupp av länder,

(ii) implementera de policyer som beslutats av IFIA GA och / eller ExCo.

Riktning

10. Nätverkets arbete styrs av president och samordnare.

11. Samordnarna väljs av ExCo.

12. Nätverket representeras av delegater som anförtros presidenten.

Relaterade nyheter

IFIA väljs ut som en av finalisterna till International Association of the Year 2020
17: e internationella innovationsutställningen ARCA 2019
13: e internationella utställningen av uppfinningar (IWIS 2019)
International Invention and Innovation Show INTARG 2019 Report