IFIA: s verkställande kommittéledamöter

IFIA Verkställande kommittémedlemmar som består av upp till en tredjedel av IFIA: s fullständiga medlemmar väljs av generalförsamlingen för två år. De säkerställer att generalförsamlingens beslut genomförs inom IFIA: s medel, är ansvariga för driften av ytterligare utskott och arbetsgrupper för IFIA, och granska ansökningar om medlemskap i de olika medlemsvärderingarna. Verkställande kommitténs medlemmar sammanträder två gånger per år och arbetar frivilligt.

Enligt IFIA-stadgarna och godkännandet av IFIA: s verkställande kommittémedlemmar förväntas kandidaterna i verkställande kommittén skicka sin begäran till IFIA-sekretariatet inom ett formellt brev som innehåller underskrift av föreningschefen som har betalat medlemsavgifterna. De som inte har deltagit i två av de senaste IFIA-mötena kan inte ansöka om kandidat till verkställande kommittén. De valda medlemmarna arbetar frivilligt.

Dessutom bör de uppfylla följande kriterier:

1. Villighet och förmåga att ge tid och resurser som krävs för IFIA-arbete

2. Besitter kunskapen och kapaciteten att bidra till IFIAs uppdrag och strategi

3. Ha tillräckligt med erfarenhet och kunskap om IFIA-aktiviteter

4. Delta starkt i IFIA-aktiviteter och möten

5. Var medlem i IFIA i minst 2 år