IFIA: s styrelsemöte

Huvudsyftet med IFIA: s verkställande utskottssammanträde som hålls tvåårsvis vid sammankallande av IFIA: s ordförande är att godkänna ett enhälligt avtal om de frågor som presenteras i form av dagordning under mötet. Verkställande kommittémedlemmar, valda av generalförsamlingen för två år, ska nå det enhälliga avtalet om de presenterade frågorna.

IFIA-verkställande direktören är skyldig att avge en rapport om de aktiviteter som genomförs inom budgeten och medel för IFIA för att stärka IFIA: s position på global nivå.

Tillträde av nya medlemmar är en av de skyldigheter som faller under EXCO-medlemmarnas jurisdiktion. Dessutom måste de projekt som antingen ordföranden eller medlemmarna föreslår presenteras vid mötet för att undersöka möjligheten att genomföra dem. Organisering av internationella evenemang inom uppfinnings- och innovationsområdet är det andra ämnet som måste få godkännande av EXCO-medlemmar.

Översätt "