IFIA EXCO-MÖTE
IFIA EXCO-MEDLEMMAR
IFIA: s verkställande kommittéledamöter
föregående pilföregående pil
nästa pilnästa pil
skugga
Slider

IFIA: s styrelsemöte

Huvudsyftet med IFIA: s verkställande utskottssammanträde som hålls tvåårsvis vid sammankallande av IFIA: s ordförande är att godkänna ett enhälligt avtal om de frågor som presenteras i form av dagordning under mötet. Verkställande kommittémedlemmar, valda av generalförsamlingen för två år, ska nå det enhälliga avtalet om de presenterade frågorna.

IFIA-verkställande direktören är skyldig att avge en rapport om de aktiviteter som genomförs inom budgeten och medel för IFIA för att stärka IFIA: s position på global nivå.

Tillträde av nya medlemmar är en av de skyldigheter som faller under EXCO-medlemmarnas jurisdiktion. Dessutom måste de projekt som antingen ordföranden eller medlemmarna föreslår presenteras vid mötet för att undersöka möjligheten att genomföra dem. Organisering av internationella evenemang inom uppfinnings- och innovationsområdet är det andra ämnet som måste få godkännande av EXCO-medlemmar.

Mötesinformation

IFIA 36: e virtuella verkställande kommittémötet

IFIA 35: e virtuella verkställande kommittémötet

IFIA 34: e virtuella verkställande kommittémötet

IFIA 33: e virtuella verkställande kommittémötet

IFIA 32: e virtuella verkställande kommittémötet

IFIA 31: e virtuella verkställande kommittémötet

IFIA 29: e virtuella verkställande kommittémötet

IFIA 28: e virtuella verkställande kommittémötet

IFIA 27: e virtuella verkställande kommittémötet

IFIA 26: e virtuella verkställande kommittémötet

Nr 25, IFIA virtuella kommittémöte i maj 2019

Nr 24, IFIA virtuella kommittémöte i mars 2019