IFIA-MEDLEMMER
IFIA-medlemmar som utgör IFIA: s huvudsakliga organ klassificeras i tre kategorier av fullständiga, motsvarande och samarbetsvilliga beroende på deras rösträtt, etableringsdatum och typ av aktiviteter.
IFIA-medlemsförmåner
IFIA-MEDLEMSFÖRPLIKTELSER
föregående pil
nästa pil
SpelaPaus
Slider

IFIA-medlemsförmåner

 

Medlemskapets fördelar som du gillar som medlem beroende på din medlemsstatus.

Som en Uppfinnarföreningen, du kommer att dra nytta av tjänsterna nedan:

 • Ökad synlighet för medlemsorganisationen genom att visa medlemmens logotyp och kontaktinformation på IFIAs webbplats och databas
 • Ökat uppsökande, erkännande och internationell interaktion med IFIA-brett nätverk av medlemsländer
 • specialerbjudanden för deltagande i IFIA internationella uppfinningsutställningar inklusive gratis boende, monter och lokal transfer
 • möjligheten att få kontakt med viktiga internationella aktörer från företag, akademi och institutioner
 • möjlighet att utbyta innovativ kunskap på IFIA-kongresser, konferenser och forum
 • möjligheten att delta i innovationsprocesser, beslutsfattande, förespråkning och representation
 • Främjande av föreningsverksamheten via IFIA professionell publikation
 • Bidrag till kommersialisering av uppfinningar genom olika plattformar
 • Organisering av utbildningsworkshops på IP med WIPO: s samarbete
IFIA International Order of Merit för uppfinnarna
ifia magazine 11
Akademi 3

Som en Arrangören, IFIA erbjuder dig följande tjänster:

 • Lägg in händelsen i IFIAs kalender
 • Sätt in händelsebannern i IFIAs händelseplan
 • Sätt in evenemangsbannern på IFIA: s hemsida
 • Skapa en speciell sida för evenemanget på IFIAs webbplats
 • Sätt in händelsevideoen i IFIA Channel
 • Sprid händelsen via IFIAs nyhetsbrev
 • Marknadsför evenemanget i IFIA: s sociala medier
 • Publicera händelseplakaten i IFIAs Magazine
 • Publicera evenemangsrapporten i IFIA News
 • Sprid händelserapporten via IFIA Newsletter
 • Publicera en hemsidad rapport om händelsen i IFIA Magazine
 • Ge tillstånd att använda IFIAs logotyp i allt marknadsföringsmaterial
 • Organisera träningsverkstäder vid sidan av evenemanget
 • Tilldela IFIAs medalj och certifikat till de bästa uppfinningarna
 • Tilldela IFIA Memorial Medal och Certificate till de statliga sponsorerna
 • Tilldela IFIA-medalj och certifikat till de enskilda sponsorerna
 • Infoga informationen om IFIA-medaljmottagare på IFIAs webbplats
 • Engagera regeringen i organisationen av relaterade evenemang
 • Korrespondens med de nationella myndigheterna för immateriella rättigheter för samarbete
IFIA förmåner och tjänster