IFIA-kongressen

Som beskrivits i IFIA-stadgarna organiseras kongresserna i olika länder för att utforska frågor som är viktiga inom IFIA-området och främja intresse för att ta itu med problemen bland medlemmarna. Alla medlemmarna har rätt att delta i kongressen och tillhandahålla effektiva lösningar för att främja IFIA-verksamhetens effektivitet. Varje kongress har ett specifikt tema mot vilket alla tal och debatter är inriktade.

IFIA Kongressnyheter

IFIA & WIPO International Symposium 1992

IFIA & WIPO International Symposium 1994

IFIA & WIPO International Symposium 2000

IFIA & WIPO International Symposium 1998

IFIA & WIPO International Symposium 2002

IFIA & WIPO International Symposium 1988