IFIA BILDGALLERI

IFIA Picture Gallery innehåller en myriad av bilder tagna från olika internationella evenemang

Slider

IFIA Bildgalleri

IFIA Picture Gallery innehåller ett mylder av bilder tagna från olika internationella utställningar, IFIA-möten och internationella forum för att illustrera höjdpunkterna i IFIA-aktiviteter. Dessutom inkluderas bilderna relaterade till IFIA Presidents deltagande i olika evenemang och möten.

Bilderna är kategoriserade efter specifika händelser och en kort beskrivning tillhandahålls för var och en av dem för att ge en kort bild av händelsen för dem som inte hade möjlighet att delta.

Ladda Mer
Översätt "