Slider

 

IFIA FILMSPELLISTER

Videor

 

Du kan bekanta dig med IFIA och dess aktiviteter genom att titta på följande videofiler som utarbetats av IFIA Office. De visar några av de tjänster IFIA erbjuder inom området uppfinningar och innovation samt projekten för marknadsföring av gröna uppfinningar och tekniköverföring. 

Under tiden tillhandahålls IFIA-medlemmarnas aktiviteter inklusive internationella konferenser, symposier, uppfinningsutställningar och relaterade evenemang i form av videor.

Översätt "