International Inventors Day

International Inventors Day

Introduktion

Evenemanget "International Inventors Day" inrättades av International Federation of Inventors 'Associations (IFIA) för att öka medvetenheten om uppfinnarnas roll i vårt dagliga liv och fira bidraget från uppfinnarna till utvecklingen av vetenskap, teknik och samhällen över hela jorden. ”International Inventors Day (IID)” måste organiseras tillsammans med en utvald nationell liknande händelse.

Den första numret av ”International Inventor's Day (IID)” firades den 2nd av februari 2008 i Bangkok tillsammans med uppfinnarens dag i Thailand.

IFIA fick ett förslag angående detta evenemang från National Research Council of Thailand (NRCT) som godtogs av IFIA ExCo-mötet den 10 januari. Därför firades den andra numret av "International Inventors Day (IID)" igen den 2nd av februari 2009 i Bangkok tillsammans med uppfinnarens dag i Thailand.

Firandet av 2nd International Inventors Day Convention genomfördes genom en internationell uppfinningsutställning kopplad till den thailändska uppfinningsutställningen och konferensen organiserad av NRCT och IFIA. (Se Allmän information om denna händelse)

Den 2nd International Inventors Day Convention och National Inventors Day öppnades av HE Abhisit Vejjajiva premiärminister i Thailand i företaget av Kalaya Sophonpanich Science and Technology Minister i Thailand, András Vedres IFIA President och Ahnond Bunyratavej NRCT: s generalsekreterare.

Evenemanget "International Inventors Day" inrättades av International Federation of Inventors 'Associations (IFIA) för att öka medvetenheten om uppfinnarnas betydelse för samhällets välfärd, för att fira de bidrag som uppfinnarna lämnat för att främja vetenskap, teknik, kunskap överföra och skapa en värdefull inspirationskälla bland gräsrotsrötterna för att komma med innovativa idéer.

Efter förslaget från National Research Council of Thailand (NRCT) beträffande ”International Inventors Day”, som antogs av majoriteten av IFIA: s verkställande kommittémedlemmar, enades man enhälligt om att organisera ”International Inventors Day (IID)” tillsammans med de utvalda nationell liknande händelse. Den första internationella uppfinnarens dag hölls den 2 februari 2008 i Bangkok tillsammans med uppfinnarens dag i Thailand. Därefter arrangerades den andra utgåvan av ”International Inventor's Day (IID)” den 2 februari 2009 i Bangkok samtidigt med Inventors Day i Thailand.

Därefter accepterade IFIA: s verkställande kommission att organisera den tredje numret av International Inventors Day tillsammans med Argentinas Inventors Day, som är födelsedagen (29 september) för László Bíró, som är uppfinnaren av kulspetspenna. Firandet organiserades en månad senare anslutet till IFIA: s generalförsamling den 29 oktober 2010, tillsammans med iENA-utställningen i Nürnberg.

Uppfinnarens dagrepresentant

Ladda Mer
Översätt "