Slider

International Inventors Day

Introduktion

Evenemanget "International Inventors Day" inrättades av International Federation of Inventors 'Associations (IFIA) för att öka medvetenheten om uppfinnarnas roll i vårt dagliga liv och fira bidraget från uppfinnarna till utvecklingen av vetenskap, teknik och samhällen över hela jorden. ”International Inventors Day (IID)” måste organiseras tillsammans med en utvald nationell liknande händelse.

Den första numret av ”International Inventor's Day (IID)” firades den 2nd av februari 2008 i Bangkok tillsammans med uppfinnarens dag i Thailand.

IFIA fick ett förslag angående detta evenemang från National Research Council of Thailand (NRCT) som godtogs av IFIA ExCo-mötet den 10 januari. Därför firades den andra numret av "International Inventors Day (IID)" igen den 2nd av februari 2009 i Bangkok tillsammans med uppfinnarens dag i Thailand.

Firandet av 2nd  International Inventor's Day Convention genomfördes genom en internationell uppfinningsutställning kopplad till den thailändska uppfinningsutställningen och konferensen organiserad av NRCT och IFIA. (Se Allmän information om denna händelse)

Den 2nd  Internationella uppfinnarens dagskonvention och den nationella uppfinnarens dag öppnades av HE Abhisit Vejjajiva Thailands premiärminister i sällskap med Kalaya Sophonpanich minister för vetenskap och teknik i Thailand, András Vedres IFIA-president och Ahnond Bunyratavej NRCT: s generalsekreterare.

Evenemanget "International Inventor's Day" grundades av International Federation of Inventor 'Associations (IFIA) för att öka medvetenheten om uppfinnarnas betydelse för samhällets välfärd, för att fira de bidrag som uppfinnarna har gjort för att främja vetenskap, teknik, kunskap överföring och skapa en värdefull inspirationskälla bland gräsrötterna för att komma med innovativa idéer.

Efter förslaget från National Research Council of Thailand (NRCT) angående "International Inventor's Day" som godkändes av majoriteten av IFIA: s verkställande kommittémedlemmar, enades man enhälligt om att organisera "International Inventor's Day (IID)" tillsammans med de utvalda nationell liknande händelse. Den första internationella uppfinnarens dag hölls den 2 februari 2008 i Bangkok tillsammans med uppfinnarens dag i Thailand. Därefter arrangerades den andra utgåvan av ”International Inventor's Day (IID)” den 2 februari 2009 i Bangkok samtidigt med uppfinnarens dag i Thailand.

Därefter accepterade IFIA: s verkställande kommitté att organisera den tredje utgåvan av International Inventor's Day tillsammans med Argentinas Inventor's Day, som är födelsedagen (29 september) till László Bíró, som är uppfinnaren av kulspetspenna. Firandet anordnades en månad senare kopplat till IFIA: s generalförsamling den 29 oktober 2010, tillsammans med iENA-utställningen i Nürnberg.

UPPFINNINGSDAGSRETT

Thailand uppfinnares dag-IPITEx 2020
Thailand uppfinnares dag & IPITEX 2019
Thailand uppfinnares dag & IPITEX 2018
Uppfinnarens dagrapport-IPITEx 2017
International Inventors Day 2013
International Inventors Day 2010