IFIA-tekniköverföring

IFIA-medlemmar har behörighet att upprätta IFIA Technology Transfer Offices (TTOs) i IFIA-medlemsländerna. TTO: er arbetar under övervakning och vägledning av Technology Transfer Secretariat (TTS), beläget i IFIA Secretariat, för att uppfylla kraven från Technology Transfer Center (TTC). TTC-filialerna övervakar TTO: s verksamhet regionalt. IFIA kan hitta TTC-filialer inom specialområden som elektronik, dator, etc. vilket är möjligt om medlemmarna som arbetar inom specialområden skickar en IFIA-sekretariat en begäran i detta avseende. Om IFIA har flera medlemmar i ett land kan en av medlemmarna vara ansvarig för TTO efter godkännande av verkställande kommittémedlemmarna och de återstående medlemmarna förväntas samarbeta med sin nationella TTO.

IFIA: s kommersialiserings- och hållbarhetsenhet (IFIA - CSU) syftar till att frigöra den verkliga potentialen för innovationer genom att stödja Innovation Rockstars och tidiga genombrott i 6 områden med hög effekt utan vinst. Du kan ansöka om IFIA-CSU Grand Innovation Challenge nu.

IFIA TTC

TT-ansökningsformulär

KIPA | korea

STIK | Sverige

IFIA CSU

IFIA: s kommersialiserings- och hållbarhetsenhet (IFIA - CSU) syftar till att låsa upp den verkliga potentialen för innovationer genom att stödja Innovation Rockstars och tidiga genombrott i 6 områden med hög påverkan utan vinst. Du kan ansöka om IFIA-CSU Grand Innovation Challenge nu.

Dessa 5 kandidater kommer att ha:

1- Tillgång till dedikerade globala nätverk, resurser, plattformar, experter, mentorer, investerargrupper och innovationsvägar för att ge exponering mot investerare och stora medarbetare (offentliga och privata) ansikte mot ansikte

2- Möjlighet att vara involverad för bred adoption genom stora globala utvecklingsprogram av multilaterala byråer, givare, regeringar

3- Möjlighet att delta i globala implementeringsprogram av SDG-acceleratorn för hållbarhetsutveckling

4- Definierade partnerskapsmöjligheter och marknader som ska eftersträvas för utveckling, kommersialisering, investeringar

5- Exponering och representation på begränsad period (12 månader) på globala plattformar och flaggskeppsprogram och evenemang

Klicka för att ansöka om IFIA-CSU Grand Innovation Challenge.

blank

MARKNADSPARTNERS

Förutom de lösningar som erbjuds användarna via IFIA-medlemmarnas kontor har andra partnerskap inrättats för att hjälpa kommersialiseringen av uppfinningar. I det här avsnittet kan du hitta mer relevant information. Läs noga igenom den tillgängliga informationen i varje avsnitt.

IFIA förväntar dig att du vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda din uppfinning innan du registrerar den här. IFIA ansvarar inte för konsekvenserna av din avslöjande av din uppfinning och dina klagomål kan inte godtas.

HK | GI

EXPO 2020