VAD ÄR IFIA?

IFIA är den globala plattformen för uppfinningar och innovation

entusiaster, uppfinnare och uppfinningsföreningar, innovations- och teknikhändelser, innovativ kunskap och samarbete.

International Federation of Inventors Associations är en ideell organisation som syftar till att sprida kulturen för uppfinningen och innovationsstöd uppfinnarna överför teknik och etablera samarbete med de relaterade organisationerna.

IFIA samarbetar nära med internationella organisationer av betydelse för att uppnå sina mål. IFIA, som grundades 1968, har sitt huvudkontor i Genève, Schweiz och erkänns som en allmännyttig organisation av Republiken och Genèves kanton.

Internationella sammanslutningen av uppfinnares föreningar (IFIA), som grundades 1968, är en ideell organisation vars verksamhet är godkänd för att vara allmänt användbar av den schweiziska regeringen. IFIA sammankallar över 175 medlemmar från 100 länder som samarbetar hängiven för att stödja innovationer och uppfinnare över hela världen.

Sedan starten av sin verksamhet har IFIA kämpat för att sprida uppfinnings- och innovationskulturen och för att göra allmänheten medveten om uppfinnarnas betydelse för samhällets välfärd utan dem är det omöjligt att hålla jämna steg med det snabbt utvecklande och moderna teknik. Det andra målet som IFIA inte har upphört att sträva efter är att skydda uppfinnarnas rättigheter.

IFIA organiserar internationella uppfinningsutställningar, vetenskapliga seminarier, workshops med andra internationella organisationers samarbete för att ge medlemmarna en möjlighet att visa upp sina innovationer och dra nytta av dess rikedom av kunskap. blankDessutom håller IFIA den internationella kongressen och konferensen där alla medlemmar fritt kan gå i dialog och utbyta sina åsikter med avseende på att ytterligare främja den uppfinningsrika och entreprenörsandan. Sociala nätverk vid IFIA-evenemang tillåter dessutom organisationer att utöka sina kontakter och kunskapsunderlag för att utforska möjlig kommersialisering med olika intressenter.
Federationens resurser härrör från donationer och arv, sponsring, offentliga subventioner, medlemsavgifter eller andra resurser som är godkända av lagen. Fonderna används i enlighet med föreningens sociala mål efter att verkställande kommittén har godkänt.

IFIA är den globala plattformen för uppfinnings- och innovationsentusiaster, uppfinnare och uppfinningsföreningar. Denna ideella organisation syftar till att sprida kulturen för uppfinningen och innovationen, stödja uppfinnarna, överföra teknik och etablera samarbete med relaterade organisationer. Sedan etableringen har IFIA kämpat för att göra allmänheten medveten om uppfinnarnas betydelse för samhällets välfärd och för att skydda uppfinnarnas rättigheter.

Dessutom håller IFIA internationella utställningar, kongresser och konferenser där alla medlemmar fritt kan delta i dialog och utbyta sina åsikter med avseende på att ytterligare främja den uppfinningsrika och entreprenörsandan. Genom att marknadsföra evenemangen på sociala medier kan dessutom organisationer utvidga sina kontakter och kunskapsunderlag för att utforska möjlig kommersialisering med olika intressenter.

Under dessa 50 år har IFIA gjort sitt bästa för att uppnå de mål och mål som har fastställts för det. Den har försökt att hjälpa uppfinnarna och att presentera kulturen för uppfinningen för alla runt om i världen.

IFIA organiserar internationella uppfinningsutställningar, vetenskapliga seminarier, workshops i samarbete med andra internationella organisationer för att ge medlemmarna en möjlighet att visa upp sina innovationer och dra nytta av dess rikedom av kunskap. Genom att stödja uppfinnarna hjälper vi uppfinningen och innovationsgemenskapen. Och för att uppnå detta mål väljer vi och belönar de bästa uppfinnarna bland många deltagare i världen med värdefull medalj som den bästa uppfinningen och priser varje år.

denna metod kommer också att hjälpa uppfinnarna att utvidga sina uppfinningar. Under tiden, för att fullfölja vår uppgift, arbetar vi med många regeringsrelaterade organisationer, vi arbetar med innovationsutbildning och vi försöker överföra teknik till en helt ny nivå.

  • ads-img
  • ads-img
  • ads-img

IFIA HISTORIA

Under den första internationella uppfinnarkonferensen som hölls den 11 juli 1968 i London, främjades det första effektiva internationella samarbetet mellan de nationella uppfinnarföreningarna och International Federation of Inventors Associations bildades. Representanterna för sju uppfinningsföreningar från Danmark, Finland, Västtyskland, Storbritannien, Norge, Sverige och Schweiz var närvarande vid konferensen.


blankUnder några år samlade Harald, chef för Svenska uppfinningsbyrån i samarbete med Leif Nordstrand information och skapade kontakter i andra länder och arbetade tyst med att förbereda grunden för bildandet av internationella uppfinningsorgan.
De första stadgarna utarbetades den 27 juni 1968, cirkulerade före konferensen och godkändes under generalförsamlingens möte.

Den första presidenten i det nyetablerade uppfinnarförbundet valdes till WA WA Richardson, ordförande för British Institute of Patentees and Inventors. Vice presidenten var Dr. F. Burmester (Västtyskland), S. Green (Storbritannien), F. Pfaffli (Schweiz), H. Romanus (Sverige) och ordföranden var S. Green (Storbritannien). IFIAs sekretariat öppnades 207 Abbey House, Victoria Street 2-8, Westminster, London, och ALT Cotterell, sekreterare i British Association valdes till federalsekreterare.

Rådet för Institute of Patentees and Inventors, London, gav en middag torsdag 11 juli kl Hotell Café Royal, Regent Street, London, för att fira minnet av invigningen av den nya federationen.
Den första bulletinen publicerades i september 1968 med ett meddelande från presidenten som förklarade målen för federationsbildningen. Det första internationella symposiet om uppfinnarnas situation organiserades gemensamt av International Federation of Inventors Associations och World Intellectual Property Organization från 21 till 24 maj 1984 i WIPO: s huvudkontor i Genève.

IFIA Wikipedia

wikipedia är ett gratis online-encyklopedi, skapat och redigerat av frivilliga runt om i världen och värd av Wikimedia Foundation.

IFIA-sidan på Wikipedia finns på mer än 9 språk:
IFIA Wikipedia

IFIA HISTORIEFOTO

Översätt "