Vad är IFIA?
IFIA är den globala plattformen för uppfinningar och innovation

entusiaster, uppfinnare och uppfinningsföreningar, innovations- och teknikhändelser, innovativ kunskap och samarbete.
Bilden är inte tillgänglig
Slider

International Federation of Inventors Associations är en ideell organisation som syftar till att sprida kulturen för uppfinningen och innovationsstöd uppfinnarna överför teknik och etablera samarbete med de relaterade organisationerna.

IFIA samarbetar nära med internationella organisationer som är viktiga för att förverkliga sina mål. Grundades 1968

IFIA har sitt huvudkontor i Genève, Schweiz, och erkänns som en allmännyttig organisation av Republiken och Genève.

International Federation of Inventor 'Associations (IFIA) grundades 1968 och är en ideell organisation vars verksamhet är godkänd för att vara allmännyttig av den schweiziska regeringen. IFIA samlar över 175 medlemmar från 100 länder som ägnat samarbete för att stödja innovationer och uppfinnare över hela världen.

INFOINVENT 2017 Unga uppfinnare
Innovacities Africa 2017
polska unga uppfinnare representerade finalister i Young Inventor-tävlingen i Polen

IFIA organiserar internationella uppfinningsutställningar, vetenskapliga seminarier, workshops i samarbete med andra internationella organisationer för att ge medlemmarna möjlighet att visa upp sina innovationer och dra nytta av dess rikedom av kunskap. Dessutom håller IFIA den internationella kongressen och konferensen där alla medlemmar fritt kan delta i dialog och utbyta åsikter om att ytterligare främja den uppfinningsrika och entreprenöriella andan. Dessutom tillåter sociala nätverk vid IFIA-evenemang organisationer att utöka sina kontakter och kunskapsbas för att utforska eventuell kommersialisering med olika intressenter.
Federationens resurser härrör från donationer och arv, sponsring, offentliga subventioner, medlemsavgifter eller andra resurser som är godkända av lagen. Fonderna används i enlighet med föreningens sociala mål efter att verkställande kommittén har godkänt.

IFIA är den globala plattformen för uppfinnare och innovationsentusiaster, uppfinnare och uppfinningsföreningar. Denna ideella organisation syftar till att sprida uppfinnings- och innovationskulturen, stödja uppfinnare, överföra teknik och etablera samarbete med relaterade organisationer. Sedan etableringen har IFIA kämpat för att göra allmänheten medveten om uppfinnarnas betydelse för samhällets välfärd och för att skydda uppfinnarnas rättigheter.

Dessutom håller IFIA internationella utställningar, kongresser och konferenser där alla medlemmar fritt kan delta i dialog och utbyta sina åsikter med avseende på att ytterligare främja den uppfinningsrika och entreprenörsandan. Genom att marknadsföra evenemangen på sociala medier kan dessutom organisationer utvidga sina kontakter och kunskapsunderlag för att utforska möjlig kommersialisering med olika intressenter.

isif-rapporten 2020
Besökare i Genève uppfinningar 2018
IFIA samlar över 175 medlemmar från 100 länder som ägnat samarbete för att stödja innovationer och uppfinnare över hela världen.

Sedan starten av sin verksamhet har IFIA kämpat för att sprida uppfinnings- och innovationskulturen och för att göra allmänheten medveten om uppfinnarnas betydelse för samhällets välfärd utan dem är det omöjligt att hålla jämna steg med det snabbt utvecklande och moderna teknik. Det andra målet som IFIA inte har upphört att sträva efter är att skydda uppfinnarnas rättigheter.

Under dessa 50 år har IFIA gjort sitt bästa för att uppnå de mål och mål som har fastställts för det. Den har försökt att hjälpa uppfinnarna och att presentera kulturen för uppfinningen för alla runt om i världen.

IFIA organiserar internationella uppfinningsutställningar, vetenskapliga seminarier, workshops i samarbete med andra internationella organisationer för att ge medlemmarna en möjlighet att visa upp sina innovationer och dra nytta av dess rikedom av kunskap. Genom att stödja uppfinnarna hjälper vi uppfinningen och innovationsgemenskapen. Och för att uppnå detta mål väljer vi och belönar de bästa uppfinnarna bland många deltagare i världen med värdefull medalj som den bästa uppfinningen och priser varje år.

denna metod kommer också att hjälpa uppfinnarna att utvidga sina uppfinningar. Under tiden, för att fullfölja vår uppgift, arbetar vi med många regeringsrelaterade organisationer, vi arbetar med innovationsutbildning och vi försöker överföra teknik till en helt ny nivå.

ifia logotyp monter